Yalp

De meeste organisaties hebben meerdere afdelingen. Vaak werken deze afdelingen in silo’s waardoor belangrijke informatie verloren gaat. Processen kunnen verbeterd worden door afdelingen te verbinden. Lees hieronder hoe wij daar een aandeel in hebben gehad.

De uitdaging

De samenwerking tussen de marketing en sales afdeling binnen Yalp moest worden verbeterd. Er was te veel ruis ontstaan tussen twee systemen; enerzijds het ERP-systeem die de processen automatiseert en anderzijds het CRM-systeem die leads genereert en inschrijvingen op de nieuwsbrief bijhoudt. Accountmanagers zijn genoodzaakt om in beide systemen te werken. Het gevolg? Informatie stond versnipperd over twee systemen en data werd handmatig uitgewisseld. Enorm foutgevoelig, natuurlijk.

De oplossing

Om dit probleem op te lossen hebben we de twee systemen met elkaar gekoppeld. Hoe dat er technisch gezien uitziet? We hebben een aangepaste module ontwikkeld voor het ERP-systeem, waardoor de contact gegevens worden gesynchroniseerd met het CRM-systeem. Eveneens worden nieuwsbrief inschrijvingen vanuit het CRM-systeem in het ERP-systeem geladen. Zodoende klopt de informatie in beide systemen en hoeft niemand handmatig informatie uit te wisselen. Handig toch?

De winst

Verbeterde processen maken het mogelijk om te kunnen groeien. Yalp weet nu dat de informatie in beide systemen gevuld en kloppend zijn. De processen zijn geautomatiseerd en lopen gewoon door, ook op het moment dat het drukker wordt. Omdat er dan geen extra (hand)werk ontstaat, kan Yalp sneller groeien en meer te focussen op hun sales. Dat is pas winst!

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?

Kom gerust langs voor een (sterk) kopje koffie. Dan bespreken we samen jullie uitdagingen en bekijken we hoe we jullie hier bij kunnen helpen!