07-07-2022

Democratisering van data

Wil jij aan de slag met het democratiseren van data? Dan zijn er drie aandachtsgebieden waar je aan moet denken; mens, process en techniek.

Intro

Bedrijven zitten vaak op een goudmijn aan data zitten, toch blijft het vaak bij verzamelen. Informatie wordt via dashboards weergegeven, maar eigenlijk nooit gedeeld met de relevante personen. Zo wordt er weliswaar datagedreven gewerkt, maar niet datagedreven samengewerkt. Hiervoor moet data gedemocratiseerd worden! Wat dat precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is vertellen we hieronder.

Democratiseren van data

Democra… wat? Democratiseren van data betekent dat bijna alle data voor iedereen op een laagdrempelig manier beschikbaar is. Waarom? Bedrijven maken steeds vaker beslissingen op basis van data in plaats van hun onderbuik gevoel.


Dit zorgt ervoor dat de kans een stuk kleiner is dat verkeerde aannames belangrijke beslissingen negatief beïnvloeden. Toch wordt belangrijke data vaak niet gedeeld met de relevante personen. De uitkomst? Data wordt op verschillende plekken opgeslagen wat resulteert in meerdere waarheden. Hieruit volgen rapportages die elkaar tegenspreken en het vertrouwen in data raakt beschadigt. Het is daarom van groot belang dat data binnen organisaties gedemocratiseerd wordt.

Wanneer data gedemocratiseerd is kunnen designers hun designs baseren op klantdata en worden rapportages binnen de hele organisatie gebaseerd op dezelfde informatie. Wil jij aan de slag met het democratiseren van data? Dan zijn er drie aandachtsgebieden waar je aan moet denken; mens, process en techniek.

Proces

Om met de (gehele) organisatie samen te werken, moeten processen ook zo worden ingericht. De processen moeten begrijpelijk zijn en iedereen de mogelijkheid bieden om ermee te werken. Ook moeten processen zo worden ingericht dat iedereen data met elkaar deelt. Zo voorkom je dat werknemers zelf spreadsheets bijhouden. Dit leidt vaak tot discussies en beschadigt het vertrouwen in data. Belangrijke aandachtspunten voor het democratiseren van data op het gebied van process zijn:

  • Duidelijke doelen definiëren waarom data wordt verzameld;
  • Actief de informatie teamoverstijgend delen;
  • Rapportages of dashboards als uitgangspunt voor beslissingen.

Techniek

De techniek van een organisatie speelt ook een belangrijke rol in het democratiseren van data. De techniek zorgt er letterlijk voor dat data voor iedereen beschikbaar wordt. Er moet goed gekeken worden naar de manier waarop data wordt verzameld, opgeslagen en ter beschikking wordt gesteld. Belangrijke aandachtspunten voor het democratiseren van data op het gebied van techniek zijn:

  • Data centraal beschikbaar stellen zodat iedereen hierbij kan;
  • Data wordt veelvuldig geactualiseerd;
  • Dashboarding tool(s) aanschaffen en inrichten.

Mens

De mens is misschien wel het belangrijkste én lastigste aandachtsgebied voor het democratiseren van data. De techniek is aanwezig, de processen zijn vastgelegd, maar uiteindelijk moet de mens het in gang zetten. Belangrijke aandachtspunten voor het democratiseren van data op het gebied van mens zijn:

  • Training en opleiding op het gebied van gebruik van analyse tools;
  • Management support om datagedreven te werken;
  • Bewustwording creëren wat het de organisatie oplevert.

Door Jens Oude Rengerink | 7 juli 2022

Enthousiast geworden?

Wij kunnen je helpen om processen inzichtelijk te maken en deze te verbeteren. Zodat we door efficiënter en slimmer te werken, meer rendement uit jouw organisatie halen! We kunnen processen visualiseren, automatiseren én inzicht geven in jouw organisatie.

Plan direct een kennismaking in
Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico